Lachgas koerier gepakt op A1 bij Amersfoort

17/04

Foto: politie

17/04

Foto: politie

17/04

Foto: politie

17/04

Foto: politie

Amersfoort – In de nacht van donderdag op vrijdag zagen agenten bij het tankstation Neerduist langs de A een bestelwagen schuin voor de deur staan. De bijrijder haalde wat in de shop terwijl de bestuurder inhaleerde vanuit een lachgasballon.

Hierop besloten agenten een controle uit te voeren. Het bleek dat deze auto werd gebruikt door een lachgas koerier. Uit de controle bleek dat het vervoer niet op de juiste wijze werd uitgevoerd en dat de 22-jarige bijrijder de eigenaar van het bedrijf was. De verplichte brandblusser bleek leeg te zijn, de losse flessen die niet vast zaten bleken, ondanks dat de bestuurder beweerde dat ze leeg waren, niet leeg te zijn en moesten derhalve rechtop en vastgezet vervoerd worden. Ook in de cabine lagen nog losse flessen die bedoeld waren voor “eigen gebruik”. Ook waren er geen ladingdocumenten aanwezig en waren de verplichte gevarenstickers beschadigd en niet meer leesbaar.

De agenten maakte proces-verbaal op en de officier van justitie zal dit economische delict gaan beoordelen en zal bepalen of de Amersfoorter vervolging te wachten staat. De bestuurder is gewaarschuwd dat hij niet mag gebruiken als hij daadwerkelijk een voertuig bestuurt. Aangezien de agenten hem niet hebben zien rijden hebben zij daarvoor geen proces-verbaal voor opgemaakt.